Türkçe     English
ARAMA:

HİZMETLERİMİZ

Müşavirlik Hizmeti                        :

Küreselleşme sürecinin hızlanmasıyla, işletmelerin faaliyet alanları, rekabet şekilleri, örgütsel yapıları ve yönetim anlayışları değişmeye başlamıştır. Artık sadece yerel ülke içerisinde veya çok sınırlı bir uluslararası çevrede gösterilen faaliyetlerin etkisiyle mücadele etmekten öte, küresel bir pazarda  ve küresel rakiplerle mücadele zorunluluğu doğmaktadır. Bu sebeple küreselleşme sürecinde işletmelerin rolünü iyi anlaması gerekmektedir. Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

Teşvik                                            :

Döviz kazandırıcı faaliyet kapsamında ihracat yoluyla ve katma değer yaratılarak ülkemize kazandırılan döviz için müşterilerimizin dış pazarlarda daha rahat rekabet edebilmesi ve mali vergi yükünün azaltılarak sürdürebilir kalkınma sağlanması için gerekli duyulan,

DİİB                       -                              HİİB                       -              YTB                        -

alınması, kapatılması gibi işlemleri şirketimiz bünyesinde özenle ve hızla gerçekleştirmektedir. Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

Teminat                                        :

Dış Ticaret ve gümrük mevzuatları uyarınca, Gümrük Rejimlerine  ( Transit , Geçici ithalat , Dahilde İşleme , Antrepo , Serbest Dolaşım Giriş'e )  tabi tutulan eşyaların gümrük işlemlerine ilişkin tahakkuk eden ve yasal düzenlemelerde öngörülen hususlar doğrultusunda, teminata bağlanan gümrük vergileri ile diğer eş etkili vergiler ve mali yüklerin çözülmesine yönelik hizmet vermektedir. Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

Lojistik                                           :

Küresel Gümrük Müşavirliği müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, müşterilerine ait ürünleri hedef pazarda doğru zaman, doğru fiyat ve doğru ürün grupları sunmasına imkan sağlamak için lojistik hizmetler sağlamaktadır. Müşterilerinin tedarik,taşıma, depolama ve gümrükleme hizmetlerini optimum maliyet avantajı ile kontrol edilebilir ve yönetilebilir süreçler izlenmesine imkan sağlamaktadır. Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

Sigorta                                          :

Küresel Gümrük Müşavirliği, dünyanın küreselleşmesi sonucunda ortaya çıkan ortak Pazar ekonomisinde yaşanan global ekonomik krizlere karşı müşterilerinin yaşayabileceği muhtemel risklerden zarar görmemesi adına sigorta hizmeti vermektedir. Bu sayede müşterilerinin iş akışlarında zamanlama tasarrufu sağlarken aynı zamanda minimum primler ile azami maliyet avantajı sağlayarak muhtemel risklerden zarar görmesini engeller. Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

Mevzuat Müşavirlik                      :

Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve Dış Ticarette Standardizasyon v.b. mevzuat işlemleri sürekli olarak değişiklik göstermekte ve güncellenmektedir. Mevzuat departmanımız bu değişiklikleri en iyi ve en hızlı şekilde takip ederek müşterilerimize bildirmekte ve geniş kapsamlı değişikliklerde de eğitim/seminer düzenlemektedir. Resmi Gazete'de yayımlanan mevzuat değişiklikleri ile Gümrük, Dış Ticaret, Tarım, Sağlık ve benzeri kurumların mevzuat değişikliklerini içeren Sirkülerler elektronik posta yolu ve http://www.kureselgumruk.com.tr web sayfamızdaki "Mevzuat" bölümünde güncel olarak duyurulmaktadır. Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

 
   Tel: (+90) 212 451 55 75
         (+90) 212 639 46 40
 
Tasarım - Uygulama: [Cin.Net]İnternet Hizmetleri
Fevzi Çakmak Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:171 Yenibosna / Bahçelievler - İSTANBUL