Türkçe     English
ARAMA:

TEMİNAT

Dış Ticaret ve gümrük mevzuatları uyarınca, Gümrük Rejimlerine  ( Transit , Geçici ithalat , Dahilde İşleme , Antrepo , Serbest Dolaşım Giriş'e )  tabi tutulan eşyaların gümrük işlemlerine ilişkin tahakkuk eden ve yasal düzenlemelerde öngörülen hususlar doğrultusunda, teminata bağlanan gümrük vergileri ile diğer eş etkili vergiler ve mali yüklerin çözülmesine yönelik hizmet vermektedir.

Gümrük muafiyetine tabi tutulan eşyaların ithalatı aşamasında;

        a) Nakit para 

        b) Banka teminat mektupları .

        c) Hazine Bonoları ve Tahvil gibi

Yatırılan teminatların Gümrük Kanununun 206 / 2 maddesi gereğince,  gümrük yükümlülüğünün yerine getirilmesine müteakip, müşterilerimiz adına , ilgili kurumlar nezdinde takip ve  yazılı talepte bulunularak, teminat çözüm hizmetleri, şirketimiz Teminat Servisince sonuçlandırılıp, müşterilerimize teslimi sağlanmaktadır. 
   Tel: (+90) 212 451 55 75
         (+90) 212 639 46 40
 
Tasarım - Uygulama: [Cin.Net]İnternet Hizmetleri
Fevzi Çakmak Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:171 Yenibosna / Bahçelievler - İSTANBUL